Projekt

Opracowywanie dokumentacji technicznej przyłączy

Poniżej znajdziecie Państwo informacje, na temat kolejnych etapów jakie wymagane są do opracowania dokumentacji technicznej przyłączy.

 1. Warunki techniczne
  Uzyskanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej od właściwego terenowo dysponenta, np:

Jeżeli już otrzymaliście Państwo warunki techniczne, jest to odpowiedni moment by skontaktować się z naszą firmą, bo już na tym etapie można omówić wstępnie trasę i ustalić szczegóły dalszych działań.

 1. Mapy i wpisy
  Pozyskanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z właściwego miejscowo Urzędu Miasta lub Starostwa:
 • Mapa zasadnicza w skali 1:500 (lub 1:1000)
 • Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 (lub 1:2000)
 • Skrócony wypis z ewidencji/rejestru gruntów

UWAGA!!! Skrócony wypis z ewidencji/rejestru gruntów musi zawierać dane wszystkich nieruchomości, na których posadowione będzie
projektowane przyłącze, ponieważ musimy uzyskać zgody od wszystkich ich właścicieli (patrz pkt. 3)!

Wyprzedzamy pytanie: TAK ,dostaniecie Państwo wypisy na obce działki pod warunkiem, że na wniosku wpiszecie, że są wymagane do projektu przyłącza.

 1. Zgody na posadowienie przyłączy
  Po wstępnym ustaleniu trasy na podstawie mapy, wymagane jest uzyskanie stosownych oświadczeń na posadowienie przyłącza/przyłączy od prywatnych właścicieli terenu. Oświadczenia powinny być sporządzone na druku wymaganym przez właściwego dysponenta sieci.
 2. Wizja w terenie
  Podczas wizji w terenie dokładnie ustalimy trasę przyłącza oraz pozostałe szczegóły wykonania. Zdarzają się sytuacje, że wizja w terenie konieczna jest przed uzyskaniem oświadczeń z uwagi np. na skomplikowane ułożenie terenu itd. Na podstawie ustalonej w terenie trasy przygotowujemy plan sytuacyjny oraz rysunki szczegółowe wymagane do uzgodnień i występujemy o uzgodnienia branżowe (zwykle trwa to ok. 4-5 tyg.)
 3. Kompletowanie dokumentacji technicznej
  Po uzyskaniu kompletu uzgodnień branżowych oraz świadczeń, kompletujemy dokumentację i składamy ją do uzgodnienia przez dysponenta.
 4. Uzgodnienie dokumentacji technicznej w zależności od dysponenta sieci trwa od 1 do 4 tygodni. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza w zalezności od dysponenta sieci może być wymagane:

  • podpisanie i opłacenie umowy wstępnej odbiorowej,
  • zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza.
linkedin logo