Wykonanie

Realizacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Na podstawie uzgodnionego projektu przyłącza, zgodnie z warunkami właściwego dysponenta sieci, uzgodnieniami z właścicielami urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz właścicielami i zarządcami gruntów można rozpocząć realizację przyłącza.

Zwykle przed rozpoczęciem wykonania przyłącza, w zależności od dysponenta sieci oraz warunków wydanych przez właścicieli i zarządców gruntów, należy wyprzedzająco dokonać odpowiednich zgłoszeń, np. zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza, odbioru przyłącza, zajęcia pasa drogowego, zlecenia nadzoru branżowego itd. Kwestia wymaganych zgłoszeń jest do uzgodnienia między inwestorem a wykonawcą.

Wykonane przyłącze należy zinwentaryzować i zgłosić do odbioru na warunkach danego dyspozytora sieci. Po odbiorze przyłącza i spisaniu protokołu odbioru (dostarczenie wymaganych dokumentów w zależności od dysponenta sieci) należy zgłosić się do podpisania umowy.

Przydatne linki

AQUA Bielsko-Biała

https://www.aqua.com.pl/

MPWiK Żywiec

http://www.mpwik-zywiec.pl/

Eco-TS Łodygowice

http://www.eco-ts.pl/

ZWiK Wilamowice

http://zwik.wilamowice.pl/

UG Jaworze – kanalizacja

http://kanalizacja-jaworze.pl/home

ZK Jasienica – kanalizacja

http://www.komunalny.jasienica.pl/

Spółka Wodociągowa Wilkowice

http://www.wodociagi-wilkowice.pl/

Spółka Wodociągowa Bystra

http://www.sw.bystra.pl/index.php

linkedin logo